Responsive Menu
Add more content here...

El Projecte

Després d’anys de crisis continuades que han comportat un increment de la pobresa i les desigualtats socials a Barcelona, les veïnes i veïns de la ciutat han vist com cada cop disposaven de menys recursos per fer front a les seves necessitats bàsiques, entre d’altres, l’alimentació. Un increment de les desigualtats que s’ha vist eixamplat per la crisi sanitària de la covid-19.

Alimenta, neix amb la voluntat d’avançar en la garantia del dret a l’alimentació de forma empoderadora, digna, sostenible i saludable. El projecte pretén aprofitar els actius i les potencialitats del sistema actual i resoldre les seves carències. Els seus objectius són:

1.

Donar una resposta més eficient, equitativa i ajustada a les necesitats reals.

2.

Avançar cap a un model menys assistencialista.

3.

Impuls de projectes de coproducció público-privada

Del dret a l’alimentació bàsica al dret a alimentar-se

El Projecte

El model Alimenta vol actuar més enllà de la cobertura bàsica de necessitats, incloent-hi dins la definició d’aquest dret fonamental aspectes com l’apoderament i l’autogestió de les persones vers la seva alimentació i l’articulació d’una xarxa d’inclusió que creï capital social i noves oportunitats, com a factors clau per a la reducció a mitjà i llarg termini de les desigualtats i les situacions de vulnerabilitat.

Els eixos de l’Alimenta

Amb la intenció de prioritzar i endreçar les actuacions, aquestes s’han agrupat en tres grans blocs, que cal entendre com a vasos comunicants.

Footer Alimenta

Alimenta és un nou model d’alimentació social, que té com a objectiu principal cohesionar el treball en xarxa que ofereixen les diferents entitats per avançar en la garantia del dret a l’alimentació de forma apoderadora, digna, sostenible i de qualitat.

Footer Alimenta